Department of Human Rights and Politics

The Department of Human Rights and Politics was established in 2017 as a result of structural reorganisation at the Institute of International and Political Studies. It is the only Department in Hungary that focuses on human rights and politics through the lenses of social sciences, thereby offering a broader perspectve to discuss the major developments in these fields. 

The Department’s teaching profile

The Department coordinates the International Human Rights specialisation of the two-year International Studies MA programme and the one-year Postgraduate Specialist Training Program in International Human Rights, as well as the Venice-based European Master’s Programme in Human Rights and Democratisation (EMA). The Department hosts students from the EMA program, who also write their theses under the supervision of our professors.

The Department offers courses in politics and human rights in the Hungarian and English BA and MA programmes in International Studies and carries out teaching activities in the International Studies PhD programme too.

The Department’s research profile

Our research profile covers several study areas ranging from political theory, constitutional theory, comparative constitutional law, comparative politics, democracy studies, European politics, human rights, resistance and resilience, gender studies, and minority protection. The Department has participated in several European research projects (FP7, ERC) and has organized and co-organised several international conferences. We regularly organise events, seminars and book launches, such as the Political Theory Book Corner.

International cooperation

We are a member institution of the Association of Human Rights Institutes (AHRI), which carries out research and educational activities in the field of human rights. We also participate in the Global Campus of Human Rights, Europe – the European Master’s Programme in Human Rights and Democratisation. The national EMA director is Orsolya Salát. The Department hosts the UNESCO Chair in Human Rights and Peace. The current chair is Balázs Majtényi.

The Department hosts visiting scholars e.g. under the Marie Curie and Fulbright programmes.

The Department publishes Fundamentum, a Hungarian Human Rights quarterly, which addresses important issues of domestic and international human rights developments. 

 

Emberi Jogi és Politikatudományi Tanszék

Az Emberi Jogi és Politikatudományi Tanszék 2017-ben jött létre a Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Intézetének átszervezésével. Jelenleg az egyetlen olyan tanszék Magyarországon, amely az emberi jogokat és a politikatudományt tágabb interdiszciplináris megközelítésből vizsgálja.

A tanszék oktatási profilja

A tanszék koordinálja a kétéves nemzetközi tanulmányok MA program nemzetközi emberi jogi specializációját, valamint az egyéves nemzetközi emberi jogi posztgraduális szakirányú továbbképzési programot, illetve részt vesz a velencei székhelyű európai emberi jogi és demokratizálódási mesterképzésben (EMA).

A tanszék a magyar és angol nyelvű nemzetközi tanulmányok BA és MA képzésben is kínál politikatudományi és emberi jogi kurzusokat, és bekapcsolódik a nemzetközi tanulmányok angol nyelvű PhD képzésbe is.

A tanszék kutatási profilja

Kutatási profilunk számos kutatási területet ölel fel, mint a politikaelmélet, az alkotmányelmélet, az összehasonlító alkotmányjog, az összehasonlító politika, a demokrácia tanulmányok, az európai politika, az emberi jogok, az ellenállás és ellenálló képesség, a gender studies és a kisebbségek védelme. A tanszék több európai kutatási projektben (FP7, ERC) vett részt, és több nemzetközi konferenciát szervezett. Rendszeresen tartunk rendezvényeket, szemináriumokat és könyvbemutatókat, például a  Political Theory Book Corner-t.

Nemzetközi együttműködés

Tagintézménye vagyunk az Emberi Jogi Intézetek Szövetségének (Association of Human Rights Institutes), amely az emberi jogok területén folytat kutatási, oktatási és koordinációs tevékenységet. Részt veszünk továbbá az Emberi Jogok Globális Kampuszának (Global Campus of Human Rights) munkájában és annak emberi jogok és demokratizálódás európai mesterképzésében. Az EMA programigazgatója Salát Orsolya. A tanszék UNESCO Chair in Human Rights and Peace tanszékként is működik, ennek a vezetője Majtényi Balázs.

A tanszék vendégkutatókat fogad pl. a Marie Curie és a Fulbright program keretében.

A Tanszék adja ki a Fundamentum folyóiratot, amely hazai és nemzetközi emberi jogi kérdésekkel és azok legújabb fejleményeivel foglalkozik.

CONTACTS

Address: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A, 262
Phone: +36-1/372-2500/6867
E-mailpoltud@tatk.elte.hu

Office hours: Tuesday: 10:00-14:00 Thursday: 10:00-14:00, by prior arrangement vie e-mail

HEAD OF THE INSTITUTE

Balázs MAJTÉNYI, head of the Department of Human Rights and Politics, professor  
Phone: +36-1/372-2500/6867
Office: 2.80
E-mail: majtenyi.balazs@tatk.elte.hu

ADMINISTRATION

Natália DVORNYICSENKÓdepartment coordinator, lecturer
Phone: +36-1/372-2500/6856
Room:  2.62
E-mail:  eutud@tatk.elte.hu

FACULTY

Lilla FARKAS, assistant professor
Phone:  +36-1/372-2500/6867
Room:  2.90
E-mail: farkas.lilla@tatk.ete.hu

Péter KÁLLAI, assistant professor
Phone:  +36-1/372-2500/6343
Room:  2.57
E-mail: kallai.peter@tatk.elte.hu

Ágnes KOVÁCS, assistant professor
Phone:  +36-1/372-2500/6343
Room:  2.60
E-mail:  kovacs.agnes@tatk.elte.hu

Zsolt KÖRTVÉLYESI, assistant professor
Phone:  +36-1/372-2500/6867 
Room:  2.57
E-mail:  kortvelyesi@tatk.elte.hu

Alíz NAGY, assistant professor
Phone: +36-1/372-2500/6867
Room:  2.58
E-mail:  aliz.nagy@tatk.elte.hu

Orsolya SALÁT, assistant professor
Phone:  +36-1/372-2500/6307
Room:  2.60
E-mail:  orsolya.salat@tatk.elte.hu

Zoltán Gábor SZŰCS, assistant professor
Phone:  +36-1/372-2500/6867
Room:  2.91
E-mail: zoltangabor.szucs@tatk.elte.hu

Anna Róza UNGER, assistant professor
Phone+36-1/372-2500/6380
Room:  2.93
E-mail:  ungeranna@tatk.elte.hu

Frank Thomas ZSIGÓ, assistant professor
Phone:  +36-1/372-2500/6867
Room:  2.59
E-mail: frank.zsigo@tatk.elte.hu

2021.11.04.

HU 2019.09.03.